Pravila oglašavanja.

Rijeka, 01.07.2023.

Uporabom stranica oglasni.glasistre.hr pristajete na slijedeće uvjete i pravila oglašavanja:

1. Sadržaj stranice i domena oglasni.glasistre.hr su u vlasništvu Novi list dd, Rijeka, OIB:89054078461, te služe za predaju obavijesti o smrti i malih oglasa za objavu u tiskanom izdanju Glasa Istre.

2. Korisnikom stranica smatra se fizička ili pravna osoba koja upiše i/ili naruči objavu obavijesti o smrti ili malog oglasa od vlasnika stranice.

3. Smatra se da se korisnik stranica prije upisa narudžbe upoznao s ovim pravilima.

4. Sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, korisnik je dužan prije objave vlasniku stranica dostaviti sljedeće podatke: ime, prezime, OIB, prebivalište za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, ime odgovorne osobe, OIB i sjedište za pravne osobe. Vlasnik stranica se obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti ni za koju drugu namjenu osim one povezane s objavom naručenog oglasa.

5. Sadržaj naručenih obavijesti o smrti i malih oglasa podložni su provjeri od strane djelatnika oglasnog odjela i njihova objava može biti odbijena ukoliko nije u skladu s uvjetima i pravilima oglašavanja. Objava također može biti odbijena ukoliko korisnik u potpunosti ne dostavi svoje korisničke podatke.

6. Korisnik pristaje dostaviti i podatke o e-mail adresi i broju telefona, a u svrhu komunikacije s djelatnicima oglasnog odjela.

7. Korisnik će u svrhu narudžbe objave oglasa, na ovim stranicama otvoriti korisnički račun putem kojeg će dostaviti sve podatke vezane uz svoju osobu. Korisnik se obvezuje dostaviti točne podatke, u suprotnom korisnički račun može biti ukinut. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje tajnom pristupne zaporke i moguće zlouporabe ukoliko dođe do neovlaštenog korištenja njegovog računa. Ukoliko korisnik posumnja da je račun zlouporabljen, obvezuje se javiti to vlasniku stranica koji će tada račun privremeno zamrznuti. Korisnik može zatražiti brisanje računa.

8. Korisnik u oglasu neće zatražiti objavu neistinitih podataka, a ukoliko se to ipak dogodi, vlasnik stranica ne snosi odgovornost za nastalu štetu.

9. Korisnik će prilikom naručivanja oglasa paziti da poštuje sve zakone Republike Hrvatske.

10. Korisnik će sadržaj oglasa upisati koristeći hrvatski jezik, iznimno, ukoliko je primjereno, oglas može biti napisan dijalektom hrvatskog jezika.

11. Korisnik će naručenu objavu platiti najkasnije do 15 sati od ponedjeljka do petka, subotom do 12:00 sati, nedjeljom i praznikom do 14:00 sati (sva vremena su CET), ne kasnije od jednog dana prije datuma objave. U suprotnom vlasnik neće biti u mogućnosti objaviti naručeni oglas. Uplaćena sredstva mogu se smatrati predujmom za slijedeće narudžbe ili se može zatražiti povrat sredstava nakon dogovora sa djelatnicima oglasnog odjela.

12. Podržano je plaćanje slijedećim karticama: MasterCard®, Maestro® i Visa
MasterCard logo MasterCard logo Visa logo
Za provedbu plaćanja koristimo usluge T-Com PayWay-a koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
PayWay sticker

13. Vlasnik može zbog poboljšanja prikaza i rada stranica koristiti i na korisnikovom računalu pohraniti kolačiće (cookies) koji neće biti korišteni u druge svrhe, osim za pristup ovim stranicama.

14. Korisnik koji se ne slaže s navedenim pravilima, u potpunosti ili samo dijelom, ne smije dalje koristiti ove stranice.

15. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, primjedbe možete poslati na adresu: Novi list dd, Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka.

16. Vlasnik stranica zadržava pravo izmjena ovih pravila. Izmjene pravila na snagu stupaju odmah.

17. Za eventualne sporove nadležan je sud u Rijeci.

Uputa za predaju osmrtnica:

Predaja osmrtnice započinje registracijom za nove korisnike ili prijavom za postojeće korisnike.

Predaja osmrtnice započinje odabirom opcije Nova osmrtnica.

Iz padajuće liste odabire se vrsta osmrtnice i nakon toga se popunjavaju polja teksta osmrtnice.

Unosi se ime pokojnika i tekst vezan uz ime (npr. rođeno prezime, titula, godina rođenja i smrti i sl.)

Ukoliko je odabrana vrsta osmrtnice koja sadrži i sliku pokojnika, potrebno je odabrati opciju Odaberi sliku i učitati sliku.

Slika mora biti u formatu JPG, PNG, GIF ili TIFF, razlučivosti najmanje 400x600 i najviše 768x1024 točkica po inču.

Slika se odabire s korisnikovog računala i šalje na server vlasnika stranice. Prije samog slanja slika se može obrezati. Potrebno je obratiti pažnju da se kod obrezivanja slike ostavi dovoljno prostora za moguće ispravke formata. Ukoliko niste sigurni da ćete ispravno napraviti, bolje je poslati veću sliku i obrezivanje prepustiti djelatnicima oglasnog odjela.

Uneseni podaci potvrđuju se odabirom opcije Spremi.

Za više pokojnika na istoj osmrtnici prvo se šalje jedna slika, a nakon toga se odabirom opcije Promjena mogu dodati ostali pokojnici iste osmrtnice. Odabirom ove opcije se mogu uneseni podaci i promijeniti, ali samo prije naručivanja.

Unesenu osmrtnicu korisnik može pregledati odabirom opcije Pregledaj. Prikazana osmrtnica je približno istog izgleda kao što bi bila pri objavljivanju. Ponekad se može dogoditi da prijelom riječi bude različit u objavljenom obliku.

Za unesenu i pregledanu osmrtnicu korisnik naručuje objavu odabirom opcije Naruči.

Naručenu osmrtnicu pregledati će djelatnik oglasnog odjela i ukoliko je u skladu s uvjetima i pravilima za oglašavanje, biti će prihvaćena i korisnik će dobiti e-mail s poveznicom za plaćanje. Plaćanje treba obaviti najkasnije dan prije datuma objave i to do vremena navedenog u pravilima, jer se tek po primitku potvrde plaćanja osmrtnica preuzima u daljnju obradu. U slučaju zakašnjelog plaćanja osmrtnicu neće biti moguće objaviti.

Nakon pregleda naručene osmrtnice, djelatnik oglasnog odjela može ustanoviti da nije u skladu s uvjetima i pravilima oglašavanja. Takvu osmrtnicu može prepraviti i e-mailom poslati korisniku poveznicu na novu verziju, s prikazanim predloženim promjenama. Korisnik pregledava predložene promjene i prihvaća ih ili unosi vlastite promjene. Ukoliko korisnik prihvaća predložene promjene, ponavlja narudžbu i tada će dobiti novi e-mail s poveznicom za plaćanje. Ukoliko predloži vlastite promjene, osmrtnica će ponovno proći postupak pregleda i potvrđivanja.

Uneseni podaci koji nisu naručeni za objavu biti će obrisani nakon 30 dana.

Uputa za predaju malih oglasa:

Predaja oglasa započinje registracijom za nove korisnike ili prijavom za postojeće korisnike.

Predaja oglasa započinje odabirom opcije Predaj oglas

Iz padajuće liste odabire se grupa i podgrupa oglasa, te se odabire i vrsta oglasa. Nakon toga se popunjavaju polja teksta oglasa. (*djelatnici oglasnog odjela mogu po potrebi promijeniti odabranu grupu i podgrupu oglasa, ukoliko nije ispravno odabrana).

Korisnik iz padajuće liste odabire datum objave oglasa. Moguć je odabir samo jednog datuma.

Uneseni podaci potvrđuju se odabirom opcije Predaj oglas.

Za unesen i pregledan oglas korisnik naručuje objavu odabirom opcije Naruči.

Naručeni oglas pregledati će djelatnik oglasnog odjela i ukoliko je u skladu s uvjetima i pravilima za oglašavanje, biti će prihvaćen i korisnik će dobiti e-mail s poveznicom za plaćanje. Plaćanje treba obaviti najkasnije dan prije datuma objave i to do vremena navedenog u pravilima, jer se tek po primitku potvrde plaćanja oglas preuzima u daljnju obradu. U slučaju zakašnjelog plaćanja oglas neće biti moguće objaviti.

Nakon pregleda naručenog oglasa, djelatnik oglasnog odjela može ustanoviti da nije u skladu s uvjetima i pravilima oglašavanja. Takav oglas može prepraviti i e-mailom poslati korisniku poveznicu na novu verziju, s prikazanim predloženim promjenama. Korisnik pregledava predložene promjene i prihvaća ih ili unosi vlastite promjene. Ukoliko korisnik prihvaća predložene promjene, ponavlja narudžbu i tada će dobiti novi e-mail s poveznicom za plaćanje. Ukoliko predloži vlastite promjene, oglas će ponovno proći postupak pregleda i potvrđivanja.

Uneseni podaci koji nisu naručeni za objavu biti će obrisani nakon 30 dana.