Oglasni odjel Glasa Istre

Predaja osmrtnica i malih oglasa za objavu u Glasu Istre

Prije predaje osmrtnice ili malog oglasa, pročitajte pravila oglašavanja.

Pravila oglašavanja »

OBAVIJEST
31.12.2022. - Zbog prelaska na rad sa Eurom, neće biti moguća predaja oglasa od 31.12.2022. u 12h do 1.1.2023. u 12h

Osmrtnice

Ovdje predajte Vašu osmrtnicu.

Nova osmrtnica »

Pregled mojih unesenih osmrtnica

Mali oglasi

Ovdje predajte Vaš mali oglas.

Novi mali oglas »

Pregled mojih unesenih malih oglasa